Obchodné podmienky

AKO SA OBJEDNÁVA?

V prípade, že by ste mali záujem o objednanie si tovaru, môžte tak vykonať jedným z nasledovných spôsobov:

Telefonicky sme tu pre Vás od pondelka do piatku v čase 8:00-17:00. Ak hľadáte produkt, ktorý by sa hodil do sortimentu nášho eShopu, ale neviete ho u nás nikde nájsť, informujte nás prosím. Ochotne sa pokúsime nájsť pre Vás vhodné riešenie

Nápíšte nám na skglass@skglass.sk

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY - SK GLASS®

Tieto obchodné podmienky upravujú vzťah medzi predávajúcim SK GLASS a kupujúcim a všetky dodávky tovaru a služieb uskutočnené v dobe platnosti obchodných podmienok im podliehajú.

Objednávka

SK GLASS (ďalej len predávajúci) akceptuje iba objednávky v písomnej forme. Objednávku je možné doručiť osobne, poštou, faxom alebo e-mailom. Na objednávke treba uviesť fakturačné údaje objednávajúceho, katalógové číslo, názov a množstvo objednávaného tovaru, termín, adresu a spôsob dodania. Ak nie je uvedený spôsob dopravy, predávajúci si vyhradzuje právo určiť najvhodnejší spôsob. Objednávka bude objednávajúcemu potvrdená do dvoch pracovných dní od jej prijatia- faxom, elektronickou formou alebo telefonicky. Tovar je objednávajúcemu rezervovaný max. 3 týždne. Potom je postúpený na ďalší predaj. Akákoľvek zmena objednávky musí byť odsúhlasená predávajúcim a kupujúcim.

Objednávanie tovaru prostredníctvom služby e-shop. Pri kúpe tovaru kliknite myšou na obrázok košíka s príslušným nápisom a tovar bude vložený do nákupného košíka. Potom sa budete môcť rozhodnúť, či chcete nákup uzavrieť (vyplníte pripravený formulár) alebo pokračovať v nakupovaní. Po záväznom potvrdení objednávky dostanete potvrdenie do 24h o prijatí objednávky na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli.

Cena tovaru a služeb

Ceny tovarov a služieb sú uvedené u jednotlivých položiek v e-shope vrátane dane z pridanej hodnoty vo výške podľa platných právnych predpisov. V prípade úpravy ceny je rozhodujúca cena uvedená u objednaného tovaru v čase doručenia objednávky. Nové ceny sú záväzné a účinné okamihom ich zverejnenia na webovom rozhraní obchodu.

2V prípade objednávania tovaru z eshopu je celková cena tovaru, zliav a dopravy automaticky kalkulovaná pred dokončením objednávky.

V kúpnej cene jednotlivej dodávky tovaru nie sú započítané dodacie náklady (balné, doprava a dobierka). Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. O výške dodacích nákladov (balné, doprava a dobierka) je kupujúci informovaný (na základe ním vybraného spôsobu dodania tovaru) pred zaslaním objednávky.

2Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy sa nelíšia od základnej sadzby a kupujúci si ich hradí zo svojho.

Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu pokladničný doklad. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku najneskôr do 48 hodín.

Stornovanie objednávky

Ak si prajete zrušiť Vašu objednávku, ktorá ešte nebola vybavená, čo najskôr nás prosím kontaktujte (kontakty) a uveďte číslo Vašej objednávky. Zároveň si vyhradzujeme právo stornovať Vašu objednávku na tovar, ak Vám ho už nebudeme schopní dodať z dôvodu jeho vypredania alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s Vami nedohodneme na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky Vás budeme bezodkladne informovať telefonicky alebo e-mailom.

PLATOBNÉ PODMIENKY

Faktúra je vystavená v cenách platných v deň fakturácie. Požadujeme platbu v hotovosti pri odbere tovaru, ktorý je bežne na sklade. Pri tovare, ktorý je nutné objednať, požadujeme preddavok 30% ako potvrdenie objednávky. Zostatkovú sumu je potrebné zaplatiť pri dodaní tovaru v hotovosti, prípadne vopred na účet predávajúceho. Všetok tovar ostáva majetkom predávajúceho až do úplného zaplatenia jeho hodnoty.

Spôsob platby pri nákupe tovaru prostredníctvom služby e-shop

 • dobierka
 • prevodný príkaz na základe vystavenej predfaktúry (iba firmy a organizácie)
 • hotovosť priamo v sídle našej spoločnosti

DODACIE PODMIENKY

Tovar je možné odobrať osobne v sídle predávajúceho alebo na náklady kupujúceho zaslať zmluvným prepravcom. Osobný odber je možný ihneď po uhradení faktúry. Dodací termín tovaru, ktorý je na sklade, je 4 pracovné dni. Dodací termín tovaru, ktorý nie je v sklade, je 4-6 týždňov. Objednávky vybavujeme priebežne každý pracovný deň. Predávajúci neručí za predĺženie dodacej lehoty z dôvodu vyššej moci.

Spôsob dodania tovaru

Tovar zasielame Slovenskou poštou formou balíka alebo balíkovej dobierky do hmotnosti balíka 30kg, pri väčších zásielkách kuriérom za príplatok. Pretože sme zároveň klasickou maloobchodnou prevádzkou, tovar si po internetovej objednávke môžete vyzdvihnúť aj priamo v našej predajní pri zachovaní ceny z elektronického obchodu. Ak Vám tovar alebo oznámenie o uložení na pošte nebolo doručené ani do 7 dní po našom e-maili o expedícii, kontaktujte prosím svoju dodávaciu poštu aj nás. Bližšie informácie o Vašom balíku a možných dôvodoch nedoručenia Vám po preverení následne poskytneme e-mailom.

Poštovné a iné poplatky

K uvedeným cenám pripočítavame poplatky za doručenie. Cena za doručenie bude dohodnutá so zákazníkom individuálne s ohľadom na jeho špecifické potreby. Balné za dodaný tovar neúčtujeme.

SK GLASS nenesie zodpovednosť za

 • oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (pošta, kuriér)
 • oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa
 • poškodenie zavinené doručovateľom (pošta, kuriér); viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.) nepreberajte!

SK GLASS ručí zákazníkovi za

 • dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky zákazníkom
 • dodanie tovaru tak, aby nebol poškodený
 • dodanie tovaru v takom množstve a sortimente, v akom bol uvedený na objednávke
 • priloženie daňového dokladu, ak si zákazník neprial inak

ZÁRUČNÉ A REKLAMAČNÉ PODMIENKY

Predávajúci garantuje funkčnosť tovaru a bezplatný servis počas 12-tcih, alebo 24-tich mesiacov. Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom, ak nie je uvedené inak.

1. Záručné opravy

Montáž a inštaláciu môže vykonať len servisný technik našej spoločnosti, prípadne iný kvalifikovaný odborník. V takom prípade je potrebné uschovať doklad o zaplatení nákladov na inštaláciu, ktorý vám privolaný technik vydá. Záručný servis poskytujeme v sídle spoločnosti v sídle vášho regionálneho predajcu. POZOR! Opravy priamo v prevádzke kupujúceho poskytujeme len v prípadoch, keď zariadenie vyžaduje odbornú inštaláciu. V ostatných prípadoch je potrebné reklamovaný tovar priniesť, alebo na náklady kupujúceho zaslať do sídla predávajúceho. Pozáručný servis poskytuje naše servisné stredisko vždy podľa individuálneho dohovoru.

2. Pre uznanie záruky je nevyhnutné

Predložiť originál faktúry, ktorou bol tovar nadobudnutý. Záručný list obsahuje dátum inštalácie a podpis autorizovanej servisnej organizácie, ktorá uvádzala spotrebič do prevádzky. Pri uplatnení reklamácie treba uviesť číslo faktúry, ktorou bol výrobok zakúpený a poskytnúť spotrebič pre zistenie a odstránenie závady nášmu servisnému stredisku.

3. Záruka sa nevzťahuje na

Závady spôsobené nesprávnou inštaláciou, opravami vykonávanými neodbornou osobou, poškodenie vzniknuté zanedbaním pravidelnej údržby alebo nesprávnym zaobchádzaním v rozpore s návodom na obsluhu a tiež na závady vzniknuté pri doprave po prevzatí tovaru kupujúcim alebo jeho dopravcom a vady spôsobené bežným spotrebovaním (gumové tesnenia, hadičky, žiarovky, plastové diely atď.).

Reklamovanie tovaru (Reklamačný poriadok) a vrátenie tovaru. Bližšie informácie a presné podmienky nájdete v časti Reklamačný poriadok a vrátenie tovaru. Osobné údaje, ich spracovávanie a ochrana. Bližšie informácie a presné podmienky o osobných údajoch, ich spracovávaní a ochrane nájdete v časti Ochrana súkromia a osobných údajov.

II. REKLAMÁCIA, UPLATNENÁ V ZÁRUČNEJ DOBE

1. Všeobecné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa zákona o ochrane spotrebiteľa č.250/2007 Z.z. a vzťahuje sa na tovar ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe. Ku každému tovaru je priložená faktúra ktorá slúži aj ako záručný list. Záväznou objednávkou v elektronickom obchode www.skglass.sk vyjadruje kupujúci súhlas so záručnými podmienkami. Pokiaľ nie je tovar osobne prevzatý, rozumie sa prevzatím tovaru okamih, kedy tovar preberá od dopravcu alebo zamestnanca spoločnosti SK GASTRO, SK GLASS alebo ňou poverenej osoby. Pokiaľ odberateľ zistí akýkoľvek rozdiel medzi faktúrou a skutočným dodaným tovarom (v druhu alebo množstve) alebo neobdržal so zásielkou správne vyplnenú faktúru a záručné podmienky, je povinný podať ihneď (najneskôr do 3 dní) písomne, emailom alebo telefonicky správu. Pokiaľ tak neurobí, vystavuje sa nebezpečenstvu, že mu neskoršia prípadná reklamácia nebude uznaná. Ostatné situácie sa riadia zákonom o ochrane spotrebiteľa č.250/2007 Z.z. . V prípade ak kupujúci bude používať zakúpený tovar na komerčné účely alebo ako výrobné prostriedky, riadia sa obchodné vzťahy Obchodným zákonníkom č.513/1991 Z.z.

2. Záručné podmienky

Dĺžka záruky je uvedená na faktúre alebo v záručnom liste. Táto doba začína plynúť dňom predaja a predlžuje sa o dobu, po ktorú bol výrobok v záručnej oprave. V prípade výmeny sa záručná doba predlžuje. Záruka sa vzťahuje na poruchy a závady, ktoré v priebehu záručnej doby vznikli chybou výroby alebo použitých materiálov. Tieto závady budú bezplatne opravené. Pri poruche výrobku kontaktujte predajcu. Výrobok bude bezplatne opravený po predložení faktúry potvrdenej predajcom spolu s kompletným vadným výrobkom. Zákazník nesie riziko poškodenia výrobku pri preprave.

Oprávnenie na bezplatnú záručnú opravu zaniká v týchto prípadoch

 • Výrobok bol inštalovaný alebo obsluhovaný v rozpore s užívateľským manuálom, ktorý je predávaný kupujúcemu súčasne s dodaným tovarom.
 • Údaje na dokladoch sa líšia od údajov uvedených na výrobku.
 • Bolo poškodené výrobné číslo, alebo záručná plomba prístroja.
 • Závada vznikla neprípustným zásahom do výrobku (vrátane zásahu a úprav neautorizovaným servisom).
 • Poškodenie bolo spôsobené vonkajšími vplyvmi, napr. znečistením, pri styku s vodou v dôsledku živelnej udalosti, prírodných či iných vonkajších javov (búrky, požiar, prepätie v el. sieti apod.)
 • Výrobok bol mechanicky poškodený.
 • Výrobok bol používaný v rozpore s jeho určením, alebo spôsobom ,ktorý nie je obvyklý pre daný typ výrobku.

Bezplatná záručná oprava sa nevzťahuje

 • Na bežnú údržbu (výmena žiaroviek, tesnení, poistiek a pod.) vrátane odstraňovania závad podľa pokynov uvedených v užívateľskom manuáli.
 • Na prípadné poruchy alebo chyby existujúcej elektroinštalácie alebo rozvodov plynu, vodovodného a odpadového potrubia v priestoroch u zákazníka, pokiaľ tieto neboli súčasťou dodávky.
 • Na chyby a závady vzniknuté pri montáži svojpomocne.

Právo na výmenu výrobku (prípadne vrátenie kúpnej ceny) vzniká, pokiaľ podľa písomného vyjadrenia autorizovanej opravy ide o vadu neodstrániteľnú, prípadne ide o vadu odstrániteľnú, avšak kupujúci nemôže pre opakované vady po oprave, alebo pre väčší počet vád výrobok riadne užívať (viď. ustanovenia občianskeho zákonníka). Všetky zariadenia Vám radi opravíme, avšak v prípade nedodržania pokynov užívateľského manuálu bude oprava vyúčtovaná.

I. VŠEOBECNÉ PODMIENKY REKLAMÁCIE

1. Povinnosti kupujúceho

Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zistených závadách. Oprávnenú reklamáciu môže kupujúci uplatniť v prevádzke spoločnosti SK GLASS®, ktorá mu tovar dodala.

Záručné a pozáručné opravy zariadení budú vykonávané servisným strediskom SK GLASS a SK GLASS® prípadne zmluvnými servisnými partnermi predajcu. Kupujúci zasiela tovar na reklamáciu na vlastné náklady ak nie je dohodnuté inak. Kupujúci je povinný uviesť:

 • Typ a označenie tovaru (je uvedené na faktúre alebo priamo na tovare).
 • Popis závady
 • Doložiť doklad o vlastníctve tovaru (kópiu faktúry alebo bloku z registračnej pokladne).

2. Povinnosti predávajúceho

Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo iná povinná osoba určená na opravu vybaví reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa upltanenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, alebo služby , najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

II. REKLAMÁCIA, UPLATNENÁ V ZÁRUČNEJ DOBE

1. Všeobecné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa zákona o ochrane spotrebiteľa č.250/2007 Z.z. a vzťahuje sa na tovar ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe. Ku každému tovaru je priložená faktúra ktorá slúži aj ako záručný list. Záväznou objednávkou v elektronickom obchode www.skglass.sk vyjadruje kupujúci súhlas so záručnými podmienkami. Pokiaľ nie je tovar osobne prevzatý, rozumie sa prevzatím tovaru okamih, kedy tovar preberá od dopravcu alebo zamestnanca spoločnosti SK GLASS alebo ňou poverenej osoby. Pokiaľ odberateľ zistí akýkoľvek rozdiel medzi faktúrou a skutočným dodaným tovarom (v druhu alebo množstve) alebo neobdržal so zásielkou správne vyplnenú faktúru a záručné podmienky, je povinný podať ihneď (najneskôr do 3 dní) písomne, emailom alebo telefonicky správu. Pokiaľ tak neurobí, vystavuje sa nebezpečenstvu, že mu neskoršia prípadná reklamácia nebude uznaná. Ostatné situácie sa riadia zákonom o ochrane spotrebiteľa č.250/2007 Z.z. . V prípade ak kupujúci bude používať zakúpený tovar na komerčné účely alebo ako výrobné prostriedky, riadia sa obchodné vzťahy Obchodným zákonníkom č.513/1991 Z.z.

2. Záručné podmienky

Dĺžka záruky je uvedená na faktúre alebo v záručnom liste. Táto doba začína plynúť dňom predaja a predlžuje sa o dobu, po ktorú bol výrobok v záručnej oprave. V prípade výmeny sa záručná doba predlžuje, začne plynúť od prevzatia novej veci. Záruka sa vzťahuje na poruchy a závady, ktoré v priebehu záručnej doby vznikli chybou výroby alebo použitých materiálov. Tieto závady budú bezplatne opravené. Pri poruche výrobku kontaktujte predajcu. Výrobok bude bezplatne opravený po predložení faktúry potvrdenej predajcom spolu s kompletným vadným výrobkom. Zákazník nesie riziko poškodenia výrobku pri preprave.

Oprávnenie na bezplatnú záručnú opravu zaniká v týchto prípadoch:

 • Výrobok bol inštalovaný alebo obsluhovaný v rozpore s užívateľským manuálom, ktorý je predávaný kupujúcemu súčasne s dodaným tovarom.
 • Údaje na dokladoch sa líšia od údajov uvedených na výrobku.
 • Bolo poškodené výrobné číslo, alebo záručná plomba prístroja.
 • Závada vznikla neprípustným zásahom do výrobku (vrátane zásahu a úprav neautorizovaným servisom).
 • Poškodenie bolo spôsobené vonkajšími vplyvmi, napr. znečistením, pri styku s vodou v dôsledku živelnej udalosti, prírodných či iných vonkajších javov (búrky, požiar, prepätie v el. sieti apod.)
 • Výrobok bol mechanicky poškodený.
 • Výrobok bol používaný v rozpore s jeho určením, alebo spôsobom ,ktorý nie je obvyklý pre daný typ výrobku.

Bezplatná záručná oprava sa nevzťahuje:

 • Na bežnú údržbu (výmena žiaroviek, tesnení, poistiek a pod.) vrátane odstraňovania závad podľa pokynov uvedených v užívateľskom manuáli.
 • Na prípadné poruchy alebo chyby existujúcej elektroinštalácie alebo rozvodov plynu, vodovodného a odpadového potrubia v priestoroch u zákazníka, pokiaľ tieto neboli súčasťou dodávky.
 • Na chyby a závady vzniknuté pri montáži svojpomocne.

Právo na výmenu výrobku (prípadne vrátenie kúpnej ceny) vzniká, pokiaľ podľa písomného vyjadrenia autorizovanej opravy ide o vadu neodstrániteľnú, prípadne ide o vadu odstrániteľnú, avšak kupujúci nemôže pre opakované vady po oprave, alebo pre väčší počet vád výrobok riadne užívať (viď. ustanovenia občianskeho zákonníka). Všetky zariadenia Vám radi opravíme, avšak v prípade nedodržania pokynov užívateľského manuálu bude oprava vyúčtovaná.

Postup reklamácie

Ak nie je k tovaru priložený záručný list, slúži na uplatnenie reklamácie daňový doklad.

Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho buďto prostredníctvom reklamačného formulára umiestneného na stránkach predávajúceho na adrese http://www.skglass.sk/sk/obchod-reklamacny-poriadok, alebo prostredníctvom správy elektronickej pošty, ktorá bude obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo objednávky a daňového dokladu, označenie tovaru, popis závady a uplatnený nárok. Práva z chybného plnenia je možné uplatniť aj v mieste prevádzky predávajúceho.

Ak uplatní kupujúci právo z chybného plnenia, potvrdí mu druhá strana v písomnej forme, kedy právo uplatnil, ako aj vykonanie opravy a dobu jej trvania.

Reklamovaný tovar si predávajúci vyzdvihne prepravnou službou SDS na vlastné náklady, ak nebude dohodnuté inak.

Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy dôjde prejav vôle kupujúceho (uplatnenie práva z chybného plnenia) predávajúcemu.

Kupujúci pri uplatnení reklamácie je povinný odovzdať tovar kompletný a čistý v súlade s hygienickými predpismi a všeobecnými hygienickými zásadami vrátane všetkých súčastí a príslušenstva.

Kupujúci má právo na odstránenie chyby opravou alebo dodaním novej či chýbajúcej veci alebo na primeranú zľavu. Ak je chybné plnenie podstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo na odstránenie chyby dodaním novej alebo chýbajúcej veci, na opravu veci, primeranú zľavu alebo má právo odstúpiť od zmluvy. Zvolené právo musí kupujúci uplatniť pri oznámení vady a vykonanú voľbu nemôže jednostranne meniť. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje prípad, ak dodaný tovar nemá dohodnuté vlastnosti alebo je poškodený. To nevylučuje oprávnenie spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy zo zákonných dôvodov.

Odstúpenie od zmluvy uzavretej s podnikateľom

Kupujúci berie na vedomie, že ak uzatvára kúpnu zmluvu ako podnikateľ pri výkone podnikateľskej činnosti (t.j. uvedením IČO v objednávke), na vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim sa potom nevzťahujú ustanovenia § 53 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení (ďalej len „ZoOS“), najmä, že nie je možné okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy podľa ustanovenia § 7 a nasl. ZoOS a že sa ho netýkajú ustanovenia článku 6.1.-6.5. týchto obchodných podmienok. Odstúpiť od jednotlivej kúpnej zmluvy je možné potom len v prípadoch ustanovených zákonom pre vzťahy medzi podnikateľmi, prípadne ak bolo právo na odstúpenie medzi stranami dohodnuté v rámcovej kúpnej zmluve či v týchto OP. Predávajúci je oprávnený od jednotlivej uzatvorenej kúpnej zmluvy odstúpiť v prípade, že kupujúci vstúpil do likvidácie, proti kupujúcemu bolo začaté konkurzné konanie, alebo sa vzhľadom na okolnosti javí, že kupujúci svoje záväzky nedodrží (napr. pri omeškaní kupujúceho so zaplatením iných záväzkov). V prípade odstúpenia predávajúceho od zmluvy, kedy už bol tovar kupujúcemu dodaný, vráti kupujúci plnenie poskytnuté predávajúcim do 14 dní od doručenia odstúpenia, pričom sa použije ustanovenie článku 6.6 .-. 6.7. týchto OP. Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie prípadne zaplatenej (čiastočne zaplatenej) kúpnej ceny.

Ochrana osobných údajov kupujúcich

Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoOOU“).

Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania eshopu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch. Kupujúci si môže meniť a kontrolovať osobné údaje prostredníctvom emailu, písomnou formou alebo po prihlásení k online účtu. Kupujúci súhlasí s tým, že osobné údaje budú spracovávané po dobu určitú, a to 5 rokov po ukončení posledného zmluvného vzťahu s kupujúcim. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže: a) požiadať predávajúceho o vysvetlenie, b) požadovať, aby predávajúci odstránil takto vzniknutý stav. Najmä sa môže jednať o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov. Ak je žiadosť kupujúceho podľa predchádzajúcej vety uznaná za oprávnenú, predávajúci odstráni okamžite chybný stav. Ak nevyhovie predávajúci žiadosti, má kupujúci právo obrátiť sa priamo na Úrad na ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté oprávnenie kupujúceho obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov priamo.

Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie, a to za podmienok uvedených v ZoOOU.

Predávajúci je oprávnený využiť podrobnosti elektronického kontaktu pre potreby šírenia obchodných oznámení týkajúcich sa jeho služieb za predpokladu, že kupujúci má jasnú a zreteľnú možnosť jednoduchým spôsobom, zadarmo alebo na účet predávajúceho odmietnuť súhlas s takýmto využitím svojho elektronického kontaktu aj pri zasielaní každej jednotlivej správy, pokiaľ toto využitie neodmietol. Ak oznámi kupujúci, že si neželá, aby mu boli obchodné oznámenia naďalej posielané či ak vysloví nesúhlas so zasielaním obchodných oznámení, ukončí predávajúci ich zasielanie tomuto kupujúcemu bez zbytočného odkladu. Kupujúci so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho súhlasí a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať. Viac informácií na http://www.skglass.sk/sk/obchod/ochrana-osobnych-udajov

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 1.8.2010. Zmeny reklamačného poriadku vyhradené.

I. VŠEOBECNÉ PODMIENKY REKLAMÁCIE

1. Povinnosti kupujúceho

Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zistených závadách. Oprávnenú reklamáciu môže kupujúci uplatniť v prevádzke spoločnosti SK GLASS®, ktorá mu tovar dodala.

Záručné a pozáručné opravy zariadení budú vykonávané servisným strediskom SK GLASS a SK GLASS® prípadne zmluvnými servisnými partnermi predajcu. Kupujúci zasiela tovar na reklamáciu na vlastné náklady ak nie je dohodnuté inak.
Kupujúci je povinný uviesť:

 • Typ a označenie tovaru (je uvedené na faktúre alebo priamo na tovare).
 • Popis závady
 • Doložiť doklad o vlastníctve tovaru (kópiu faktúry alebo bloku z registračnej pokladne).

2. Povinnosti predávajúceho

Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo iná povinná osoba určená na opravu vybaví reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do 30 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezarátava čas potrebný na odborné posúdenie vady.

II. REKLAMÁCIA, UPLATNENÁ V ZÁRUČNEJ DOBE

1. Všeobecné ustanovenia

Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexami správania.

S účinnosťou od 1.2.2016 má spotrebiteľ právo využiť tzv. alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov.. Orgánom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, http://www.soi.sk.

Predávajúci podlieha dozoru a Slovenskej obchodnej inšpekcie.

Predávajúci si vyhradzuje právo OP zmeniť alebo doplniť, a to najmä pri zmene súvisiacich právnych noriem, judikatúry alebo pri zmene spôsobu obchodovania a obchodnej politiky predávajúceho alebo jeho dodávateľov. Zmenu, doplnenie a ich účinnosť predávajúci zverejní vhodným spôsobom (na internetových stránkach predávajúceho, oznámením v dodacom liste, prostredníctvom obchodného zástupcu či iným vhodným spôsobom).

Ak vzťah súvisiaci s použitím webovej stránky alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi českým právom s vylúčením aplikácie Dohovoru o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (CISG). Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

Tieto obchodné podmienky umožňujú spotrebiteľovi ich archiváciu a reprodukciu. Momentom uzavretia kúpnej zmluvy kupujúci prijíma všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky vrátane ceny objednaného tovaru uvedenú v potvrdenej objednávke, ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak. Kúpna zmluva uzavretá on-line je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je verejne prístupná.

Kontaktné údaje predávajúceho: http://www.skglass.sk/kontakt.

VOP nadobúdajú účinnosť dňa 24.05.2021 a nahrádzajú predchádzajúce obchodné podmienky.

Tím SK GLASS

zákaznícky servis: +421 914 274 427
Kategórie
Konvektomaty & Pece Konvektomaty & Pece
Príprava Príprava
Chladiaci program Chladiaci program
Umývací program Umývací program
Kuchynský riad Kuchynský riad
Kuchynské náradie Kuchynské náradie
Skladovanie & Hygiena Skladovanie & Hygiena
Stolový invertár Stolový invertár
Bar & Káva Bar & Káva
Pizza a pekáreň Pizza a pekáreň
Catering Catering
Stolové zariadenie Stolové zariadenie
Varná technológia Varná technológia
Jednorázové produkty Jednorázové produkty
Všetky kategórie
Jednorázové poháre
Street food
Jednorázové taniere, tácky
Fólie, tašky, vrecká
Dekorácia-obrusky, krajky, sviečky
Party program - slamky, miešadlá, party dekorácie
Hygiena- rukavice, utierky, WC papier, zásobníky
Obalové materiály
SKLO SKLO
Nerezový nábytok Nerezový nábytok
Berndorf Sandrik Berndorf Sandrik
náhradné diely
Vitríny Vitríny
Značky